• Blog
  • Bedrijfshulpverlening
  • RI&E
  • Zelfredzaamheid

RI&E: Het ontruimen van een pand

  • 06 september 2021

Een cruciaal aspect van de RI&E (risico-inventarisatie en evaluatie) is het ontruimen van een pand. Daarom wordt in elke BHV-opleiding uitgebreid stilgestaan bij dit thema. Opmerkelijk is dat veel bedrijven de verzamelplaats onvoldoende of zelfs helemaal niet markeren met het bekende groene bord.

ontruimingsoefeningen 2 1920x1080

5 tips voor een succesvolle ontruimingsoefening

Het primaire doel van een verzamelplaats is het inventariseren van alle aanwezige werknemers, bewoners en eventuele bezoekers, en om vast te stellen of er nog mensen in het pand zijn. Het is daarom essentieel dat niemand de verzamelplaats verlaat zonder expliciete toestemming. Bij grotere locaties worden vaak meerdere verzamelplaatsen aangewezen, zodat er alternatieven beschikbaar zijn als een of meer verzamelplaatsen onbereikbaar zijn door bijvoorbeeld brand.

Bij het kiezen van een verzamelplaats is het belangrijk om de veiligheid van de locatie in overweging te nemen. Is deze goed bereikbaar en staan de mensen veilig ten opzichte van het verkeer en de hulpdiensten? Vaak wordt er ook een extra calamiteitenplek vastgesteld voor het geval de verzamelplaats onveilig is vanwege rook of andere gevaren. Om ervoor te zorgen dat de verzamelplaats bekend is bij de medewerkers, is het raadzaam om regelmatig een ontruimingsoefening te organiseren. Tijdens deze oefeningen worden de medewerkers opgevangen op de aangewezen verzamelplaats door de BHV'ers.

Vraag bij jouw veiligheidskundig adviseur een vrijblijvend en kosteloos advies aan om de optimale inrichting en locatie voor jouw verzamelplaats te bepalen.

 

 

Deel dit artikel