• Nieuws
  • Brandslanghaspels
  • Legionella
  • Onderhoud Brandblussers

Legionella in de brandslanghaspel

  • 04 juni 2021

Ontdek hoe Dalo Service de veiligheid in uw bedrijf naar een hoger niveau tilt. Lees hoe we met afgestemde oplossingen voor jullie brandslanghaspels, bescherming bieden tegen de risico's van legionellabesmetting.

let op legionella in de brandslanghaspel 1024x577

De legionellabacterie, verantwoordelijk voor de ziekte legionellose, gedijt in water met een temperatuur tussen de 20 en 50 graden Celsius. Deze bacterie, die van nature in zoetwateromgevingen zoals meren en rivieren voorkomt, kan in kunstmatige watersystemen zoals leidingen, airconditioningunits en dus brandslanghaspels uitgroeien tot gevaarlijke concentraties. Wanneer water verneveld wordt en in de lucht terechtkomt, zoals ook bij brandslanghaspels, kunnen de bacteri├źn ingeademd worden, wat kan leiden tot besmetting. Het risico op besmetting neemt toe in stilstaand water waar de temperatuur gunstig is voor de groei van de bacterie.

De brandslanghaspel vormt een potentieel risico voor legionellabesmetting, vooral als deze in warme omgevingen geplaatst wordt. Bij gebruik van de haspel in de sproeistand komen er fijne waterdruppeltjes vrij die ingeademd kunnen worden. Daarom is het cruciaal dat de hoofdafsluiter altijd verzegeld en afgesloten is en duidelijk gemarkeerd met een legionellawaarschuwing. Als de watertoevoerleiding van de haspel langer is dan 15 cm, moet er een keerklep geïnstalleerd worden na de afsplitsing van de hoofdwaterleiding. Dit voorkomt dat stilstaand water terugstroomt in de hoofdleiding.

De afgesloten toestand van de haspel zorgt voor een laag zuurstofgehalte, wat de groeiomstandigheden voor legionella verslechtert en daarmee de groei van de bacterie in de haspelslang vermindert. Echter, bij oneigenlijk gebruik van de haspel, zoals voor schoonmaakwerkzaamheden, kan het legionellarisico aanzienlijk toenemen, omdat er meer zuurstof in het water komt.

Ons advies is:

  • Zorg dat de haspel altijd voorzien is van een duidelijke legionellawaarschuwing.
  • Houd de afsluiter afgesloten en verzegeld.
  • Vergrendel de straalpijp met een legionellabeveiliging.
  • Markeer de toevoerleiding met stickers die aangeven dat het geen drinkwater is.
  • Installeer een controleerbare EA keerklep binnen 15 cm van de afsplitsing van de hoofdleiding.

Bronnen: www.legionellavraagbaak.nl, www.rivm.nl/legionella.

Deel dit artikel