REGELGEVING EN NORMEN

Wet- en regelgeving rondom noodverlichting

Vluchtwegverlichting en –aanduiding is verplicht in alle openbare gebouwen in Nederland. Noodverlichting is belangrijk om de veiligheid van mensen in een gebouw te garanderen. De basis voor alle regels en wetgeving rondom noodverlichting is vastgesteld in het Bouwbesluit, de Arbowet en de normen NEN-EN 1838 en NEN 1010.

Voorschriften over vluchtmogelijkheden, noodstroomvoorzieningen en vluchtwegaanduiding zijn opgenomen in het Bouwbesluit. Dit geldt voor zowel bestaande gebouwen als voor nieuwbouw.

De Arbowet stelt bepaalde eisen om de veiligheid van mensen binnen een gebouw te garanderen. Een werkgever moet er bijvoorbeeld voor zorgen dat zijn werknemers zich bij een noodsituatie kunnen oriënteren en vervolgens veilig het gebouw kunnen verlaten.

De meest belangrijke norm met betrekking tot noodverlichting is de NEN-EN 1838. Hierin staan de eisen voor vluchtrouteverlichting en de verlichtingseisen van vluchtrouteaanduiding. Daarnaast heeft deze norm ook regels voor werkplekken met een verhoogd risico.

Een andere belangrijke norm in de NEN 1010. In deze norm staan eisen met betrekking tot het ontwerpen en de aanleg van elektrische laagspanningsinstallaties, waar ook noodverlichting onder valt.

De NEN-EN 50172 bevat voorschriften omtrent noodverlichting, het ontwerpen van een noodverlichtingsinstallatie, de keuze voor een systeem, het onderhouden ervan en het vastleggen van informatie.