PICTOGRAMMEN

Pictogrammen noodverlichting conform NEN-EN-ISO 7010.
Vluchtroutes en nooduitgangen behoren aangegeven te zijn door middel van
permanent verlichte pictogrammen. Eenduidig gebruik van deze
pictogrammen is essentieel.
De juiste pictogrammen zijn vastgelegd in de NEN-EN-ISO 7010.