Droge blusleiding

Volgens de NEN 1594 moet er tenminste éénmaal per jaar door een specialist het onderhoud worden verricht aan de droge blusleiding m.b.t. de aansluit- en vulpunten. Tevens schrijft de NEN 1594 voor dat er ook éénmaal per vijf jaar alle droge blusleidingen afgeperst dienen te worden. Dit houdt in dat de leiding geheel gevuld moet worden met water waarna de leiding op druk gezet moet worden tot 24 bar.
Voor deze handeling heeft Dalo Service een speciale persunit die gemonteerd is op een kleine trailer zodat wij overal het afpersen van de leidingen voor u kunnen verzorgen.

Jaarlijks onderhoud.
Visuele controle van de stijgleiding en controle op de bereikbaarheid van de droge blusleiding. Controle en onderhoud van afsluiters, spindels, handwielen, blinddeksels, aansluitstukken, gevelkast, pictogrammen en conditioneren van rubber afdichtingen.

5-Jaarlijkse perstest.
Bij het éénmaal per 5 jaar testen van de droge blusleiding conform de NEN 1594, wordt vooraf een complete onderhoudsbeurt uitgevoerd. Hierna wordt de totale leiding met schoon water gevuld en stapsgewijs op druk gebracht. De persdruk bedraagt 24 bar en moet gedurende 5 minuten constant blijven. Van de resultaten van de perstest ontvangt u van Dalo Service een inspectierapport en indien alles is goedgekeurd zal er een certificaat verstrekt worden met een geldigheidsduur van 5 jaar na afpersdatum.